RONDPUNT

Belgium

FEVR delegate

Joke Castelein
joke.castelein@rondpunt.be

Paul Duré Coordinateur/Algemeen Coördinator
paul.dure@rondpunt.be

(RONDPUNT VZW)
Rondpunt, Your Ally after a Road Crash

Rondpunt VZW
Nieuw adres
Uitbreidingsstraat 518 bus 2.01
2600 Berchem
Tel. 03 205 74 80
info@rondpunt.be
www.rondpunt.be