Przejście – Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof

Poland

Przejście - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof President: Zbigniew Szostak

Ul. Bł. Karoliny 69
33-133 Zabawa

+48 (14)678 14 48

FEVR Delegates:
Katarzyna Dobrzanska
Website: http://www.przejscie.com