EFTHITA

Greece-Rhodos

FEVR Delegates:
Ioanna KARIDI
(ikaridi@hotmail.com)

Eleni KARIDI
(efthita_rh@yahoo.gr)

(EFTHITA)
Ellenic Association for Road Traffic Victims – EFTHITA Rhodes – Observatory Road Safety
President: Eleni KARIDI (efthita@otenet.gr)

Office address: 52 Pontou Str. 115 27 Athens, Greece
Tel: +30–210-77 80295, Fax: +30–210-77 52550
Website: WWW.EFTHITA.GR

FEVR Delegates:
Eleni KARIDI (efthita_rh@yahoo.gr, Agios Fanourios, Kremasti 85104, Rhodos, Greece, Tel: +30 224 10 92409)
Ioanna KARIDI (ikaridi@hotmail.com)