AIFVS


Italy

FEVR Delegate:
Filippo Randi
filippo.randi@vittimestrada.org

Via A Tedeschi, I-00157 Rome, Italy
Tel: +39–06-417 34624
Fax: +39–06-414 68434
Email: presidente@vittimestrada.org
Website: http://​www​.vittimestrada​.org